State of Health in the EU

Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy

Série zpráv Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy (Health at a Glance: Europe) mapuje pokrok, kterého bylo v zemích Unie dosaženo při vytváření účinných, dostupných a odolných systémů zdravotní péče. Zpráva se zveřejňuje každé dva roky a poskytuje neutrální, popisné srovnání všech zemí EU na základě veřejně dostupných údajů a ukazatelů.

Nejnovější zpráva Health at a Glance: Europe (Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy) byla zveřejněna v listopadu 2018. Tato publikace obsahuje analýzu zdravotního stavu občanů EU a fungování systémů zdravotní péče v jednotlivých zemích. Připravila ji Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Komisí.

Kromě několika kapitol se statistickými ukazateli 35 evropských zemí zahrnuje zpráva za rok 2018 také dvě kapitoly o politických prioritách EU: propagaci duševního zdraví a omezování neefektivních výdajů.

Související informace:

Dřívější zprávy OECD Health at a Glance: Europe

Interaktivní prohlížeč podle jednotlivých zemí