State of Health in the EU

Landsspecifika hälsoprofiler

De landsspecifika hälsoprofilerna ger en snabb överblick över befolkningens hälsa och viktiga riskfaktorer. De innehåller också en kort utvärdering av hur effektiv, tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvården i landet är. Landsprofilerna tas fram av OECD, Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård och EU-kommissionen.
 

Landsprofilerna är en viktig del av initiativet ”Hälsotillståndet i EU”. Rapporten Health at a Glance: Europe är en jämförande översikt, medan landsprofilerna analyserar problem och fördelar med de olika ländernas hälso- och sjukvård. Alla profiler är utformade på samma sätt, men innehållet anpassas till de enskilda länderna. EU-länderna rangordnas inte efter sina övergripande prestationer, utan bedöms utifrån sina nationella särdrag och uppnådda resultat.

Landsspecifika profiler 2017

 

Health status map 4

 

 Österrike: tyskaengelska  Italien: italienskaengelska
 Belgien: nederländskafranskaengelska  Lettland: lettiskaengelska
 Bulgarien: bulgariskaengelska  Litauen: litauiskaengelska
 Kroatien: kroatiskaengelska  Luxemburg: franskaengelska
 Cypern: grekiskaengelska  Malta: maltesiskaengelska
 Tjeckien: tjeckiskaengelska  Nederländerna: nederländskaengelska
 Danmark: danskaengelska  Polen: polskaengelska
 Estland: estniskaengelska  Portugal: portugisiskaengelska
 Finland: finskaengelska  Rumänien: rumänskaengelska
 Frankrike: franskaengelska  Slovakien: slovakiskaengelska
 Tyskland: tyskaengelska  Slovenien: slovenskaengelska
 Grekland: grekiskaengelska  Spanien: spanskaengelska
 Ungern: ungerskaengelska  Sverige: svenskaengelska
 Irland: engelska  Storbritannien: engelska