State of Health in the EU

Landsspecifika hälsoprofiler

Experter från OECD och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård har tagit fram 30 landsspecifika hälsoprofiler för EU-länderna, Island och Norge. Landsprofilerna inom initiativet ”Hälsotillståndet i EU” ger kunskap och information om varje lands hälso- och sjukvårdssystem i jämförelse med andra EU-länder. De åtföljs av en kompletterande rapport.

De landsspecifika hälsoprofilerna tar upp de senaste utmaningarna och åtgärderna inom EU-ländernas hälsopolitik. Profilerna är visserligen kortfattade, men innehåller ändå detaljerade analyser som är användbara för en bred publik. Alla profiler är utformade på samma sätt, men innehållet anpassas till de enskilda länderna. Sedan den första omgången 2017 har landsprofilerna blivit en viktig kunskaps- och informationskälla för hälso- och sjukvårdsaktörerna i EU.

Varje profil ger en snabb överblick över befolkningens hälsa, faktorer som påverkar hälsan (med fokus på riskbeteenden) och hälso- och sjukvårdens utformning. De innehåller också en kort utvärdering av hur effektiv, tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvården i landet är, i enlighet med målen i kommissionens meddelande om effektiva, tillgängliga och anpassningsbara hälso- och sjukvårdssystem från 2014.

Landsspecifika profiler 2019

* Använd Internet explorer om du inte kan öppna filerna i Google chrome.

 Österrike: tyskaengelska  Italien: italienskaengelska
 Belgien: nederländskafranskaengelska  Lettland: lettiskaengelska
 Bulgarien: bulgariskaengelska  Litauen: litauiskaengelska
 Kroatien: kroatiskaengelska  Luxemburg: franskaengelska
 Cypern: grekiskaengelska  Malta: engelska
 Tjeckien: tjeckiskaengelska  Nederländerna: nederländskaengelska
 Danmark: danskaengelska  Norge: norskaengelska
 Estland: estniskaengelska  Polen: polskaengelska
 Finland: finskaengelska  Portugal: portugisiskaengelska
 Frankrike: franskaengelska  Rumänien: rumänskaengelska
 Tyskland: tyskaengelska  Slovakien: slovakiskaengelska
 Grekland: grekiskaengelska  Slovenien: slovenskaengelska
 Ungern: ungerskaengelska  Spanien: spanskaengelska
 Island: isländskaengelska  Sverige: svenskaengelska
 Irland: engelska  Storbritannien: engelska

Landsspecifika profiler 2017