State of Health in the EU

Zdravstveni profili držav

Strokovnjaki iz OECD in Evropskega observatorija za zdravstvene sisteme in politike so pripravili sklop 30 zdravstvenih profilov držav, ki zajemajo vse države članice EU ter Islandijo in Norveško. Zdravstveni profili držav v okviru cikla zdravstvenega stanja v EU so mišljeni kot enotna točka znanja in informacij o zdravstvenih sistemih ter omogočajo primerjavo med državami EU. Poročilom je priloženo spremljevalno poročilo.

Zdravstveni profili držav so celovit vir, ki zajema najnovejše izzive za zdravstvene politike v državah in njihove odgovore na te izzive. Zasnova posameznega profila je poglobljena in jedrnata, kar omogoča širšo dostopnost in uporabnost analize. Za vsak profil se uporabljata standardna struktura in metodologija, vsebina pa je prilagojena posebnostim posamezne države, da bi s tem karseda povečali relevantnost analize. Zdravstveni profili držav so od svoje prve izdaje leta 2017 postali temelj znanja in informacij za skupnost, ki se ukvarja z zdravstveno politiko EU.

Vsak zdravstveni profil vsebuje kratek povzetek zdravstvenega stanja v državi, pregled zdravja (s poudarkom na vedenjskih dejavnikih tveganja), opis organizacije zdravstvenega sistema ter analizo učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti posameznega zdravstvenega sistema. Priprava analiz temelji na treh ciljih, določenih v sporočilu Komisije iz leta 2014 o preoblikovanju zdravstvenih sistemov v Evropi, da bi jih prilagodili izzivom prihodnosti.

Zdravstveni profili držav za leto 2019

* Če imate težave pri odpiranju datotek v brskalniku Google Chrome, uporabite Internet Explorer.

 Avstrija: nemščinaangleščina  Italija: italijanščinaangleščina
 Belgija: nizozemščinafrancoščinaangleščina  Latvija: latvijščinaangleščina
 Bolgarija: bolgarščinaangleščina  Litva: litovščinaangleščina
 Hrvaška: hrvaščinaangleščina  Luksemburg: francoščinaangleščina
 Ciper: grščinaangleščina  Malta: angleščina
 Češka: češčinaangleščina  Nizozemska: nizozemščinaangleščina
 Danska: danščinaangleščina  Norveška: norveščinaangleščina
 Estonija: estonščinaangleščina  Poljska: poljščinaangleščina
 Finska: finščinaangleščina  Portugalska: portugalščinaangleščina
 Francija: francoščinaangleščina  Romunija: romunščinaangleščina
 Nemčija: nemščinaangleščina  Slovaška: slovaščinaangleščina
 Grčija: grščinaangleščina  Slovenija: slovenščinaangleščina
 Madžarska: madžarščinaangleščina  Španija: španščinaangleščina
 Islandija: islandščinaangleščina  Švedska: švedščinaangleščina
 Irska: angleščina  Združeno kraljestvo: angleščina

Zdravstveni profili držav za leto 2017