State of Health in the EU

Zdravstveni profili držav

Zdravstveni profili držav zagotavljajo pregled zdravstvenega stanja prebivalcev in najpomembnejših dejavnikov tveganja ter kratko oceno uspešnosti posameznih zdravstenih sistemov z vidika njihove učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti. Zdravstvene profile držav sta pripravila organizacija OECD in Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike v sodelovanju z Evropsko komisijo.
 

Zdravstveni profili držav so temelj cikla o zdravstvenem stanju v EU. Medtem ko poročilo o pregledu zdravstva v Evropi vsebuje primerjalni pregled, pa zdravstveni profili zajemajo oceno prednosti in pomanjkljivosti zdravstvenih sistemov držav članic. Za vsak profil se uporabljata standardna struktura in metodologija, vsebina pa je prilagojena relevantnim temam v posamezni državi članici EU. Države EU niso razvrščene glede na splošno uspešnost, ampak se ocenijo glede na nacionalne posebnosti in dosežen napredek.

Zdravstveni profili držav 2017

 

Health status map 4

 

 Avstrija: nemščina - angleščina Italija: italijanščina - angleščina
Belgija: nizozemščina - francoščina - angleščina Latvija: latvijščina - angleščina
Bolgarija: bolgarščina - angleščina  Litva: litovščina - angleščina
Hrvaška: hrvaščina - angleščina Luksemburg: francoščina - angleščina
Ciper: grščina - angleščina Malta: malteščina - angleščina
Češka: češčina - angleščina Nizozemska: nizozemščina - angleščina
Danska: danščina - angleščina Poljska: poljščina - angleščina
Estonija: estonščina - angleščina Portugalska: portugalščina - angleščina
Finska: finščina - angleščina Romunija: romunščina - angleščina
Francija: francoščina - angleščina Slovaška: slovaščina - angleščina
Nemčija: nemščina - angleščina Slovenija: slovenščina - angleščina
Grčija: grščina - angleščina Španija: španščina - angleščina
Madžarska: madžarščina - angleščina Švedska: švedščina - angleščina
Irska: angleščina Združeno kraljestvo: angleščina