State of Health in the EU

Zdravotné profily krajín

Experti z OECD a Európskeho strediska pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia pripravili súbor 30 zdravotných profilov krajín, ktoré zahŕňajú všetky členské štáty EÚ a Island s Nórskom. Zdravotné profily krajín spracované v rámci iniciatívy Stav zdravia v EÚ sa pripravujú tak, aby slúžili ako jednotné kontaktné miesto pre poznatky a informácie o systéme zdravotnej starostlivosti v danej krajine na pozadí širšej perspektívy porovnania tohto stavu so stavom v celej EÚ. Je k nim priložená sprievodná správa.

Zdravotné profily krajín sú komplexným zdrojom, ktorý pokrýva najnovšie politické výzvy v oblasti zdravia a ich riešenia v každej krajine. Pri príprave každého profilu bola zachovaná rovnováha medzi hĺbkou analýzy a jej stručnosťou, aby boli tieto informácie prístupné a užitočné pre široké publikum. Aj keď sú profily zostavené podľa štandardného vzoru a metodiky, zameranie každého profilu sa prispôsobilo špecifikám jednotlivých krajín, aby sa znásobila relevantnosť každej analýzy. Už od svojho prvého vydania v roku 2017 sú zdravotné profily krajín zdrojmi základných znalostí a informácií pre komunitu EÚ zaoberajúcu sa zdravotnou politikou.

Každý zdravotný profil krajiny poskytuje krátku syntézu zdravotnej situácie v danej krajine, určujúce faktory zdravia (so zameraním na rizikové faktory správania), opis organizácie zdravotného systému, ako aj analýzu účinnosti, prístupnosti a odolnosti každého systému zdravotnej starostlivosti. Analýza sleduje tri ciele stanovené v oznámení Komisie z roku 2014 – transformovať zdravotnícke systémy v celej Európe a pripraviť ich na budúcnosť.

Zdravotné profily krajín v roku 2019

* Ak pri otváraní súborov v prehliadači Google Chrome narazíte na problémy, použite prehliadač Internet Explorer.

 Rakúsko: nemčinaangličtina  Taliansko: taliančinaangličtina
 Belgicko: holandčinafrancúzštinaangličtina  Lotyšsko: lotyštinaangličtina
 Bulharsko: bulharčinaangličtina  Litva: litovčinaangličtina
 Chorvátsko: chorvátčinaangličtina  Luxembursko: francúzštinaangličtina
 Cyprus: gréčtinaangličtina  Malta: angličtina
 Česko: češtinaangličtina  Holandsko: holandčinaangličtina
 Dánsko: dánčinaangličtina  Nórsko: nórčinaangličtina
 Estónsko: estónčinaangličtina  Poľsko: poľštinaangličtina
 Fínsko: fínčinaangličtina  Portugalsko: portugalčinaangličtina
 Francúzsko: francúzštinaangličtina  Rumunsko: rumunčinaangličtina
 Nemecko: nemčinaangličtina  Slovensko: slovenčinaangličtina
 Grécko: gréčtinaangličtina  Slovinsko: slovinčinaangličtina
 Maďarsko: maďarčinaangličtina  Španielsko: španielčinaangličtina
 Island: islandčina - angličtina  Švédsko: švédčinaangličtina
 Írsko: angličtina  Spojené kráľovstvo: angličtina

Zdravotné profily krajín v roku 2017