State of Health in the EU

Zdravotné profily krajín

Zdravotné profily krajín poskytujú prehľad o zdravotnom stave obyvateľstva a kľúčových rizikových faktoroch a spolu s nimi aj stručné posúdenie každého systému zdravotníctva, pokiaľ ide o efektivitu, dostupnosť a odolnosť. Zdravotné profily krajín pripravujú OECDEurópske observatórium zdravotníckych systémov a politík v spolupráci Európskou komisiou.
 

Profily krajín tvoria základ cyklu State of Health in the EU (Stav zdravia v EÚ). Zatiaľ čo správa Health at a Glance: Europe (Zdravie v skratke: Európa) poskytuje porovnávací prehľad, v profiloch jednotlivých krajín sa hodnotia silné aj slabšie stránky ich systémov zdravotnej starostlivosti. V profiloch sa používa štandardná štruktúra a metodika, ale obsah sa upravuje tak, aby bol relevantný pre danú krajinu EÚ. Krajiny EÚ nie sú hodnotené podľa ich celkového výkonu, ale podľa vnútroštátnych osobitostí a dosiahnutého pokroku.

Zdravotné profily krajín v roku 2017

 

Health status map 4

 

 Rakúsko: nemčinaangličtina  Taliansko: taliančinaangličtina
 Belgicko: holandčinafrancúzštinaangličtina  Lotyšsko: lotyštinaangličtina
 Bulharsko: bulharčinaangličtina  Litva : litovčinaangličtina
 Chorvátsko: chorvátčinaangličtina  Luxembursko: francúzštinaangličtina
 Cyprus: gréčtinaangličtina  Malta: maltčinaangličtina
 Česká republika: češtinaangličtina  Holandsko: holandčinaangličtina
 Dánsko: dánčinaangličtina  Poľsko: poľštinaangličtina
 Estónsko: estónčinaangličtina  Portugalsko: portugalčinaangličtina
 Fínsko: fínčinaangličtina  Rumunsko: rumunčinaangličtina
 Francúzsko: francúzštinaangličtina  Slovensko: slovenčinaangličtina
 Nemecko nemčinaangličtina  Slovinsko slovinčinaangličtina
 Grécko: gréčtinaangličtina  Španielsko: španielčinaangličtina
 Maďarsko: maďarčinaangličtina  Švédsko: švédčinaangličtina
 Írsko: angličtina  Spojené kráľovstvo: angličtina