State of Health in the EU

Profiluri de țară în materie de sănătate

Experți din cadrul OCDE și al Observatorului au pregătit un set de 30 de profiluri de țară, care acoperă toate statele membre ale UE, Islanda și Norvegia. Profilurile de țară din ciclul „Starea sănătății în UE” sunt menite să reprezinte sursa principală de cunoștințe și informații cu privire la sistemul de sănătate al fiecărei țări, din perspectiva unei comparații încrucișate la nivelul UE. Ele sunt publicate împreună cu un Raport însoțitor.

Profilurile de țară în domeniul sănătății reprezintă o resursă amplă care acoperă cele mai recente provocări și răspunsuri în materie de politici de sănătate din fiecare țară. Rapoartele sunt îndeajuns de detaliate și în același timp suficient de concise pentru a face analiza accesibilă și utilă unui public larg. Deși profilurile sunt elaborate pe un șablon, cu o metodologie standard, punctele pe care se axează sunt adaptate particularităților fiecărei țări, astfel încât relevanța analizei să fie maximă. De la prima ediție (2017), profilurile de țară în domeniul sănătății au devenit o sursă esențială de cunoștințe și de informații pentru actorii implicați sau vizați de politicile de sănătate ale UE.

Fiecare profil de țară în domeniul sănătății furnizează o scurtă sintetiză a stării de sănătate a populației și a principalilor factori determinanți ai sănătății (cu accent deosebit pe factorii comportamentali de risc). De asemenea, prezintă organizarea sistemului de sănătate din țara vizată și analizează eficiența, accesibilitatea și reziliența acestuia. În această analiză se urmăresc cele trei obiective stabilite în Comunicarea din 2014 a Comisiei, care are drept scop transformarea sistemelor de sănătate în întreaga Europă și adaptarea lor pentru viitor.

Profiluri de țară în domeniul sănătății (2019)

* Dacă nu reușiți să deschideți fișierele în Google Chrome, încercați să folosiți Internet Explorer.

 Austria: germană, engleză  Italia: italiană, engleză
 Belgia: neerlandeză, franceză, engleză  Letonia: letonă, engleză
 Bulgaria: bulgară, engleză  Lituania: lituaniană, engleză
 Croația: croată, engleză  Luxemburg: franceză, engleză
 Cipru: greacă, engleză  Malta: engleză
 Cehia: cehă, engleză  Țările de Jos: neerlandeză, engleză
 Danemarca: daneză, engleză  Norvegia: norvegiană, engleză
 Estonia: estonă, engleză  Polonia: polonă, engleză
 Finlanda: finlandeză, engleză  Portugalia: portugheză, engleză
 Franța: franceză, engleză  România: română, engleză
 Germania: germană, engleză  Slovacia: slovacă, engleză
 Grecia: greacă, engleză  Slovenia: slovenă, engleză
 Ungaria: maghiară, engleză  Spania: spaniolă, engleză
 Islanda: islandeză, engleză  Suedia: suedeză, engleză
 Irlanda: engleză  Regatul Unit: engleză

Profiluri de țară în domeniul sănătății (2017)