State of Health in the EU

Krajowe profile zdrowotne

Eksperci z OECD i Obserwatorium przygotowali zestaw 30 krajowych profili zdrowotnych obejmujących wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandię i Norwegię. Opracowane w ramach inicjatywy State of Health in the EU krajowe profile zdrowotne zostały pomyślane jako kompleksowa baza wiedzy i informacji na temat systemu opieki zdrowotnej w danym kraju na tle szerszej perspektywy porównania sytuacji w poszczególnych krajach UE. Wraz z profilami publikowane jest sprawozdanie towarzyszące.

Krajowe profile zdrowotne stanowią kompleksowe źródło informacji obejmujące najbardziej aktualny opis wyzwań w zakresie polityki zdrowotnej i sposobów reagowania na nie w każdym kraju. Każdy profil został przygotowany z zachowaniem równowagi między dogłębnością analizy a zwięzłością treści, tak aby przedstawione informacje były przystępne i przydatne dla szerokiego grona odbiorców. Chociaż profile stworzono zgodnie ze standardowym szablonem i ustaloną metodologią, każdy profil został dostosowany do specyfiki danego kraju, tak aby zoptymalizować znaczenie każdej analizy. Już przy pierwszym wydaniu w 2017 r. krajowe profile zdrowotne stały się zapleczem wiedzy i informacji dla unijnej społeczności zajmującej się polityką zdrowotną.

Każdy krajowy profil zdrowotny zawiera krótką syntezę sytuacji zdrowotnej w danym kraju, listę uwarunkowań zdrowia (z naciskiem na behawioralne czynniki ryzyka), opis organizacji systemu opieki zdrowotnej, a także analizę skuteczności, dostępności i odporności każdego systemu opieki zdrowotnej. Analiza ta jest zgodna z potrójnym celem określonym w komunikacie Komisji z 2014 r. w sprawie przekształcenia systemów opieki zdrowotnej w całej Europie i przygotowania ich na przyszłość.

Krajowe profile zdrowotne z 2019 r.

* W przypadku problemów z otwarciem plików w Google Chrome należy użyć przeglądarki Internet Explorer.

 Austria: j. niemiecki, j. angielski  Włochy: j. włoski, j. angielski
 Belgia: j. niderlandzki, j. francuski, j. angielski  Łotwa: j. łotewski, j. angielski
 Bułgaria: j. bułgarski, j. angielski  Litwa: j. litewski, j. angielski
 Chorwacja: j. chorwacki, j. angielski  Luksemburg: j. francuski, j. angielski
 Cypr: j. grecki, j. angielski  Malta: j. angielski
 Czechy: j. czeski, j. angielski  Holandia: j. niderlandzki, j. angielski
 Dania: j. duński, j. angielski  Norwegia: j. norweski, j. angielski
 Estonia: j. estoński, j. angielski  Polska: j. polski, j. angielski
 Finlandia: j. fiński, j. angielski  Portugalia: j. portugalski, j. angielski
 Francja: j. francuski, j. angielski  Rumunia: j. rumuński, j. angielski
 Niemcy: j. niemiecki, j. angielski  Słowacja: j. słowacki, j. angielski
 Grecja: j. grecki, j. angielski  Słowenia: j. słoweński, j. angielski
 Węgry: j. węgierski, j. angielski  Hiszpania: j. hiszpański, j. angielski
 Islandia: j. islandzki, j. angielski  Szwecja: j. szwedzki, j. angielski
 Irlandia: j. angielski  Wielka Brytania: j. angielski

Krajowe profile zdrowotne z 2017 r.