State of Health in the EU

Krajowe profile zdrowotne

Krajowe profile zdrowotne przedstawiają obraz stanu zdrowia społeczeństwa i główne czynniki ryzyka, a także krótką ocenę funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej pod względem efektywności, dostępności i odporności. Krajowe profile zdrowotne są przygotowywane przez OECD i European Observatory on Health Systems and Policies we współpracy z Komisją Europejską.
 

Profile stanowią trzon cyklu State of Health in the EU. Podczas gdy sprawozdanie Health at a Glance: Europe przedstawia przegląd porównawczy, profile oferują ocenę mocnych i słabych stron systemu opieki zdrowotnej każdego z krajów. Profile są sporządzane w oparciu o standardową strukturę i metodykę, ale ich treść jest dostosowana do problematyki właściwej dla danego kraju UE. Kraje UE są oceniane zgodnie z ich krajową specyfiką i poczynionymi postępami – celem nie jest przygotowanie rankingu krajów UE według ich wyników ogólnych.

Krajowe profile zdrowotne z 2017 r.

 

Health status map 4

 

 Austria: j. niemiecki, j. angielski Włochy: j. włoski, j. angielski
Belgia: j. niderlandzki, j. francuski, j. angielski Łotwa: j. łotewski, j. angielski
Bułgaria: j. bułgarski, j. angielski Litwa: j. litewski, j. angielski
Chorwacja: j. chorwacki, j. angielski Luksemburg: j. francuski, j. angielski
Cypr: j. grecki, j. angielski  Malta: j. maltański, j. angielski
Czechy: j. czeski, j. angielski  Holandia: j. niderlandzki, j. angielski
Dania: j. duński, j. angielski Polska: j. polski, j. angielski
 Estonia: j. estoński, j. angielski  Portugalia: j. portugalski, j. angielski
 Finlandia: j. fiński, j. angielski Rumunia: j. rumuński, j. angielski
Francja: j. francuski, j. angielski Słowacja: j. słowacki, j. angielski
Niemcy: j. niemiecki, j. angielski Słowenia: j. słoweński, j. angielski
Grecja: j. grecki, j. angielski Hiszpania: j. hiszpański, j. angielski
Węgry: j. węgierski, j. angielski Szwecja: j. szwedzki, j. angielski
Irlandia: j. angielski Wielka Brytania: j. angielski