State of Health in the EU

Profili tas-saħħa tal-pajjiż

Il-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi jagħtu idea tal-istat ta’ saħħa tal-popolazzjoni u tal-fatturi ta’ riskju ewlenin, flimkien ma’ valutazzjoni qasira tal-prestazzjoni ta’ kull sistema tas-saħħa f’termini ta’ effettività, aċċessibbiltà u reżiljenza. Il-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi huma mħejjija mill-OECD u l-European Observatory on Health Systems and Policies b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea.
 

Il-profili jiffurmaw is-sinsla taċ-ċiklu tal-State of Health in the EU. Filwaqt li r-rapport Health at a Glance: Europe jipprovdi ħarsa ġenerali komparattiva, il-profili joffru valutazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tal-punti b’saħħithom u tal-isfidi li jiffaċċjaw is-sistemi tas-saħħa individwali. Il-profili jużaw struttura u metodoloġija standard, iżda l-kontenut huwa adattat għal dak li hu rilevanti għal kull pajjiż tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE mhumiex klassifikati skont il-prestazzjoni ġenerali tagħhom, iżda huma vvalutati skont l-ispeċifiċitajiet nazzjonali tagħhom u l-progress li jkunu għamlu.

Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi 2017

 

Health status map 4

 

 Awstrija: Ġermaniż - Ingliż Italja: Taljan - Ingliż
Belġju: Olandiż - Franċiż - Ingliż Latvja: Latvjan - Ingliż
Bulgarija: Bulgaru - Ingliż Litwanja: Litwan - Ingliż
Kroazja: Kroat - Ingliż Lussemburgu: Franċiż - Ingliż
Ċipru: Grieg - Ingliż  Malta: Malti - Ingliż
Repubblika Ċeka: Ċek - Ingliż  Netherlands: Olandiż - Ingliż
Danimarka: Daniż - Ingliż Polonja: Pollakk - Ingliż
Estonja: Estonjan - Ingliż  Portugall: Portugiż - Ingliż
Finlandja: Finlandiż - Ingliż Rumanija: Rumen - Ingliż
Franza: Franċiż - Ingliż Slovakkja: Slovakk - Ingliż
Ġermanja: Ġermaniż - Ingliż Slovenja: Sloven - Ingliż
Greċja: Grieg - Ingliż Spanja: Spanjol - Ingliż
Ungerija: Ungeriż - Ingliż Żvezja: Żvediż - Ingliż
Irlanda: Ingliż Renju Unit: Ingliż