State of Health in the EU

Valstu profili veselības jomā

Valstu profili veselības jomā dod priekšstatu par iedzīvotāju veselības stāvokli un galvenajiem riska faktoriem, kā arī piedāvā katras veselības sistēmas snieguma īsu novērtējumu efektivitātes, pieejamības un noturības plānā. Profilus sadarbībā ar Eiropas Komisiju izstrādā ESAO un European Observatory on Health Systems and Policies (Eiropas Veselības aprūpes sistēmu un politikas novērošanas centrs).
 

Valstu profili ir informācijas cikla State of Health in the EU (Veselības stāvoklis ES) pamats. Ja ESAO ziņojums “Health at a Glance: Europe” ( “Pārskats par veselību: Eiropa”) sniedz salīdzināmu pārskatu, tad valstu profilu novērtējumos aplūkotas individuālu veselības sistēmu stiprās puses un problēmas, ar kurām tās saskaras. Profilos izmantota standarta struktūra un metodika, bet to saturs pielāgots atkarībā no konteksta attiecīgajā valstī. ES valstis tiek vērtētas nevis pēc to kopējā snieguma, bet gan pēc to konkrētās valsts iezīmēm un panāktā progresa.

2017. gada valstu profili veselības jomā

 

Health status map 4

 

 Austrija: vācu - angļu  Itālija: itāļu - angļu
 Beļģija: nīderlandiešu - franču - angļu  Latvija: latviešu - angļu
 Bulgārija: bulgāru - angļu  Lietuva: lietuviešu - angļu
 Horvātija: horvātu - angļu  Luksemburga: franču - angļu
 Kipra: grieķu - angļu  Malta: maltiešu - angļu
 Čehija: čehu - angļu  Nīderlande: nīderlandiešu - angļu
 Dānija: dāņu - angļu  Polija: poļu - angļu
 Igaunija: igauņu - angļu  Portugāle: portugāļu - angļu
 Somija: somu - angļu  Rumānija: rumāņu - angļu
 Francija: franču - angļu  Slovākija: slovāku - angļu
 Vācija: vācu - angļu  Slovēnija: slovēņu - angļu
 Grieķija: grieķu - angļu  Spānija: spāņu - angļu
 Ungārija: ungāru - angļu  Zviedrija: zviedru - angļu
 Īrija: angļu  Apvienotā Karaliste: angļu