State of Health in the EU

Sveikatos būklės šalyse apžvalgos

EBPO ir Stebėjimo centras parengė 30 sveikatos būklės šalyse apžvalgų visoms ES valstybėms narėms, taip pat Islandijai ir Norvegijai. Per Sveikatos būklės ES ciklą („State of Health in the EU“) rengiamose sveikatos būklės šalyse apžvalgose vienoje vietoje pateikiamos žinios ir informacija apie šalių sveikatos priežiūros sistemas, palyginant padėtį tarp įvairių ES šalių. Prie jų pridedama papildoma ataskaita.

Sveikatos būklės šalyse apžvalgos yra visapusiškas informacijos šaltinis, kuriame aptariami naujausi kiekvienos šalies sveikatos politikos uždaviniai ir jų sprendimas. Kiekviena apžvalga parengiama suderinant analizės gylį ir glaustumą, kad ji būtų suprantama ir naudinga plačiai auditorijai. Nors apžvalgos rengiamos laikantis standartinės struktūros ir metodikos, kiekviena apžvalga pritaikoma prie šalies ypatumų, kad jos analizė būtų kuo aktualesnė. 2017 m. pradėtos rengti Sveikatos būklės šalyse apžvalgos jau tapo pagrindiniu žinių ir informacijos šaltiniu ES sveikatos politikos srities bendruomenei.

Kiekvienoje sveikatos būklės šalyje apžvalgoje glaustai apžvelgiama sveikatos būklė šalyje, sveikatą lemiantys veiksniai (pagrindinį dėmesį skiriant elgsenos rizikos veiksniams), sveikatos priežiūros sistemos organizavimas, taip pat pateikiama sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumo, prieinamumo ir lankstumo analizė. Ši analizė rengiama atsižvelgiant į 2014 m. Komisijos komunikate nustatytus trejopus tikslus pertvarkyti Europos šalių sveikatos priežiūros sistemas ir parengti jas ateities uždaviniams.

2019 m. sveikatos būklės šalyse apžvalgos

*Jeigu naudojant „Google Chrome“ kiltų sunkumų atidarant rinkmenas, naudokite „Internet Explorer“.

 Austrija: vokiečių k., anglų k.  Italija: italų k., anglų k.
 Belgija: nyderlandų k., prancūzų k., anglų k.  Latvija: latvių k., anglų k.
 Bulgarija: bulgarų k., anglų k.  Lietuva: lietuvių k., anglų k.
 Kroatija: kroatų k., anglų k.  Liuksemburgas: prancūzų k., anglų k.
 Kipras: graikų k., anglų k.  Malta: anglų k.
 Čekija: čekų k., anglų k.  Nyderlandai: nyderlandų k., anglų k.
 Danija: danų k., anglų k.  Norvegija: norvegų k., anglų k.
 Estija: estų k., anglų k.  Lenkija: lenkų k., anglų k.
 Suomija: suomių k., anglų k.  Portugalija: portugalų k., anglų k.
 Prancūzija: prancūzų k., anglų k.  Rumunija: rumunų k., anglų k.
 Vokietija: vokiečių k., anglų k.  Slovakija: slovakų k., anglų k.
 Graikija: graikų k., anglų k.  Slovėnija: slovėnų k., anglų k.
 Vengrija: vengrų k., anglų k.  Ispanija: ispanų k., anglų k.
 Islandija: islandų k., anglų k.  Švedija: švedų k., anglų k.
 Airija: anglų k.  Jungtinė Karalystė: anglų k.

2017 m. sveikatos būklės šalyse apžvalgos