State of Health in the EU

Profili zdravlja država članica

Profil zdravlja države članice kratak je prikaz stanja zdravlja njezina stanovništva te ključnih čimbenika rizika, uz sažetu ocjenu uspješnosti zdravstvenog sustava u toj zemlji s obzirom na njegovu učinkovitost, dostupnost i otpornost. Profile zdravlja država članica izrađuju OECD i European Observatory on Health Systems and Policies u suradnji s Europskom komisijom.
 

Profili su temeljni dio ciklusa „State of Health in the EU”. Dok se u izvješću „Health at a Glance: Europe” daje usporedan pregled za sve zemlje, profili sadržavaju ocjene prednosti i nedostataka zdravstvenih sustava pojedinačnih zemalja. Pri izradi profila primijenjene su standardna struktura i metodologija, ali sadržaj je prilagođen temama relevantnima za pojedinačne zemlje EU-a. Zemlje EU-a nisu rangirane prema općim rezultatima, već su ocijenjene s obzirom na specifične nacionalne okolnosti i ostvareni napredak.

Profili zdravlja država članica za 2017.

 

Health status map 4

 

 Austrija: njemačkiengleski  Italija: talijanskiengleski
 Belgija: nizozemskifrancuskiengleski  Latvija: latvijskiengleski
 Bugarska: bugarskiengleski  Litva: litavskiengleski
 Hrvatska: hrvatskiengleski  Luksemburg: francuskiengleski
 Cipar: grčkiengleski  Malta: malteškiengleski
 Češka: češkiengleski  Nizozemska: nizozemskiengleski
 Danska: danskiengleski  Poljska: poljskiengleski
 Estonija: estonskiengleski  Portugal: portugalskiengleski
 Finska: finskiengleski  Rumunjska: rumunjskiengleski
 Francuska: francuskiengleski  Slovačka: slovačkiengleski
 Njemačka: njemačkiengleski  Slovenija: slovenskiengleski
 Grčka: grčkiengleski  Španjolska: španjolskiengleski
 Mađarska: mađarskiengleski  Švedska: švedskiengleski
 Irska: engleski  Ujedinjena Kraljevina: engleski