State of Health in the EU

Profilurile de țară în domeniul sănătății

Profilurile de țară în domeniul sănătății sintetizează indicatori privind starea de sănătate a populației și principalii factori de risc. De asemenea, evaluează pe scurt nivelul de performanță al sistemului respectiv de sănătate din punctul de vedere al eficienței, accesibilității și rezilienței. Profilurile de țară în domeniul sănătății sunt elaborate de OCDE și Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate, în cooperare cu Comisia Europeană.
 

Profilurile de țară sunt elementul central al ciclului Starea sănătății în UE. Dacă raportul „Sănătatea pe scurt: Europa” oferă o prezentare generală comparativă, profilurile de țară analizează fiecare sistem de sănătate în parte, cu punctele sale forte și cu provocările cu care se confruntă. Profilurile de țară utilizează o structură și o metodologie standard, însă conținutul este adaptat la ceea ce este relevant pentru fiecare țară din UE. Statele membre ale UE nu sunt ierarhizate în funcție de performanța lor globală, ci în funcție de specificitățile naționale și de progresele realizate.

Profiluri de țară în domeniul sănătății (2017)

 

Health status map 4

 

 Austria: germană, engleză  Italia: italiană, engleză
 Belgia: neerlandeză, franceză, engleză  Letonia: letonă, engleză
 Bulgaria: bulgară, engleză Lituania: lituaniană, engleză
Croația: croată, engleză Luxemburg: franceză, engleză
 Cipru: greacă, engleză  Malta: malteză, engleză
Republica Cehă: cehă, engleză Țările de Jos: neerlandeză, engleză
Danemarca: daneză, engleză Polonia: polonă, engleză
Estonia: estonă, engleză Portugalia: portugheză, engleză
 Finlanda: finlandeză, engleză  România: română, engleză
 Franța: franceză, engleză  Slovacia: slovacă, engleză
 Germania: germană, engleză  Slovenia: slovenă, engleză
 Grecia: greacă, engleză  Spania: spaniolă, engleză
Ungaria: maghiară, engleză Suedia: suedeză, engleză
Irlanda: engleză Regatul Unit: engleză