State of Health in the EU

Valstu profili veselības jomā

ESAO un Veselības sistēmu un politikas novērošanas centra eksperti sagatavoja kopā 30 veselības profilus ES valstīm, Islandei un Norvēģijai. Veselības profiliem, kas sagatavoti cikla Veselības stāvoklis ES ietvaros, ir mērķis savākt vienuviet zināšanas un informāciju par katras valsts veselības sistēmu, kura ļauj salīdzināt ES valstis. Tos papildina pievienotais ziņojums.

Valstu profili veselības jomā sniedz detalizētu informāciju par pašreizējām problēmām veselības politikā un par risinājumiem, kas piemēroti katrā valstī. Sagatavojot katru profilu, tika meklēts līdzsvars starp dziļumu un kodolīgumu, lai padarītu analīzi noderīgu un pieejamu plašai sabiedrībai. Lai gan tajos ievērots standarta formāts un metode, katrs profils ir pielāgots atbilstīgi attiecīgās valsts īpatnībām tā, lai analīze būtu maksimāli noderīga. Kopš to pirmā izdevuma 2017. gadā valstu profili veselības jomā ir kļuvuši par zināšanu un informācijas avotu veselības politikas darbiniekiem.

Katrs veselības profils satur īsu kopsavilkumu par attiecīgās valsts veselības statusu, datus par veselību noteicošajiem faktoriem (akcentējot ar uzvedību saistītos riska faktorus), informāciju par veselības aprūpes sistēmas organizāciju, kā arī veselības sistēmas efektivitātes, pieejamības un noturības analīzi. Šie trīs pēdējie aspekti veido trīskāršo mērķi, kas izvirzīts Komisijas 2014. gada paziņojumā, kura nolūks ir pārveidot veselības aprūpes sistēmas Eiropā un pielāgot tās nākotnes vajadzībām.

Valstu profili veselības jomā (2019. g.)

* Ja rodas problēmas, failus atverot ar “Google Chrome”, izmantojiet “Internet Explorer”.

 Austrija: vācu val. - angļu val.  Itālija: itāļu val. - angļu val.
 Beļģija: nīderlandiešu val. - franču val. - angļu val.  Latvija: latviešu val. - angļu val.
 Bulgārija: bulgāru val. - angļu val.  Lietuva: lietuviešu val. - angļu val.
 Horvātija: horvātu val. - angļu val.  Luksemburga: franču val. - angļu val.
 Kipra: grieķu val. - angļu val.  Malta: angļu val.
 Čehija: čehu val. - angļu val.  Nīderlande: nīderlandiešu val. - angļu val.
 Dānija: dāņu val. - angļu val.  Norvēģija: norvēģu val. - angļu val.
 Igaunija: igauņu val. - angļu val.  Polija: poļu val. - angļu val.
 Somija: somu val. - angļu val.  Portugāle: portugāļu val. - angļu val.
 Francija: franču val. - angļu val.  Rumānija: rumāņu val. - angļu val.
 Vācija: vācu val. - angļu val.  Slovākija: slovāku val. - angļu val.
 Grieķija: grieķu val. - angļu val.  Slovēnija: slovēņu val. - angļu val.
 Ungārija: ungāru val. - angļu val.  Spānija: spāņu val. - angļu val.
 Islande: islandiešu val. - angļu val.  Zviedrija: zviedru val. - angļu val.
 Īrija: angļu val.  Apvienotā Karaliste: angļu val.

Valstu profili veselības jomā (2017. g.)