State of Health in the EU

Riikide terviseprofiilid

Riikide tervisprofiilid annavad teavet elanike tervisliku seisundi ja peamiste riskitegurite kohta. Need sisaldavad ka lühihinnangut iga tervishoiusüsteemi tõhususe, kättesaadavuse ja töökindluse kohta. Selle koostas OECD ja organisatsioon European Observatory on Health Systems and Policies koostöös Euroopa Komisjoniga.
 

Riikide terviseprofiilid on „State of Health in the EU“ tsükli alustala. Kui aruandes „Health at a Glance: Europe“ esitatakse võrdlev ülevaade, siis terviseprofiilid sisaldavad riigipõhiseid hinnanguid konkreetsete tervishoiusüsteemide tugevate külgede ja probleemide kohta. Profiilide puhul kasutatakse standardvormingut ja metoodikat, kuid sisu on kohandatud vastavalt sellele, mis on asjakohane konkreetse ELi riigi puhul. ELi riigid ei ole järjestatud mitte nende üldise tulemuslikkuse järgi, vaid neid hinnatakse vastavalt asjaomase riigi eripärale ja tehtud edusammudele.

Riikide terviseprofiilid 2017

 

Health status map 4

 

 Austria: saksa - inglise  Itaalia: itaalia - inglise
 Belgia: hollandi - prantsuse - inglise  Läti: läti - inglise
 Bulgaaria: bulgaaria - inglise  Leedu: leedu - inglise
 Horvaatia: horvaadi - inglise  Luksemburg: prantsuse - inglise
 Küpros: küprose - inglise  Malta: malta - inglise
 Tšehhi Vabariik: tšehhi - inglise  Madalmaad: hollandi - inglise
 Taani: taani - inglise  Poola: poola - inglise
 Eesti: eesti - inglise  Portugal: portugali - inglise
 Soome: soome - inglise  Rumeenia: rumeenia - inglise
 Prantsusmaa: prantsuse - inglise  Slovakkia: slovaki - inglise
 Saksamaa: saksa - inglise  Sloveenia: sloveeni - inglise
 Kreeka: kreeka - inglise  Hispaania: hispaania - inglise
 Ungari: ungari - inglise  Rootsi: rootsi - inglise
 Iirimaa: inglise  Ühendkuningriik: inglise