State of Health in the EU

Landespecifikke sundhedsprofiler

Eksperter fra OECD og Overvågningscentret har udarbejdet 30 landespecifikke sundhedsprofiler, der dækker alle EU-landene samt Island og Norge. EU's landespecifikke sundhedsprofiler om Sundhedstilstanden i EU skal fungere som en kvikskranke for information om et lands sundhedssystem med sammenligninger i hele EU. De offentliggøres sammen med en ledsagende rapport.

De landespecifikke sundhedsprofiler er en omfattende samling materialer, der dækker de seneste sundhedspolitiske udfordringer og løsninger i de enkelte lande. Hver enkelt profil er både dyb og kortfattet, så analysen bliver tilgængelig og nyttig for et bredt publikum. Selv om profilerne er opbygget efter en fælles skabelon og metode, er hver profil blevet tilpasset de særlige forhold i landet for at gøre hver analyse så relevant som muligt. Siden den første udgave i 2017 er de landespecifikke sundhedsprofiler blevet en vigtig kilde til viden for EU's sundhedspolitiske aktører.

Hver enkelt landesundhedsprofil indeholder en kort sammenfatning af sundhedstilstanden i landet, sundhedsdeterminanterne (med fokus på adfærdsmæssige risikofaktorer), en redegørelse for sundhedssystemets opbygning samt en analyse af hvert sundhedssystems effektivitet, tilgængelighed og modstandsdygtighed. Sidstnævnte følger målsætningerne i Kommissionens meddelelse fra 2014 om at reformere sundhedssystemerne i hele Europa og klæde dem på til fremtiden.

Landespecifikke sundhedsprofiler 2019

*Brug Internet Explorer, hvis du har problemer med at åbne filerne i Google Chrome.

 Østrig: tysk - engelsk  Italien italiensk - engelsk
 Belgien: hollandsk - fransk - engelsk  Letland: lettisk - engelsk
 Bulgarien: bulgarsk - engelsk  Litauen: litauisk - engelsk
 Kroatien: kroatisk - engelsk  Luxembourg: fransk - engelsk
 Cypern: græsk - engelsk  Malta: engelsk
 Tjekkiet: tjekkisk - engelsk  Holland: hollandsk - engelsk
 Danmark: dansk - engelsk  Norge: norsk - engelsk
 Estland: estisk - engelsk  Polen: polsk - engelsk
 Finland: finsk - engelsk  Portugal: portugisisk - engelsk
 Frankrig: fransk - engelsk  Rumænien: rumænsk - engelsk
 Tyskland: tysk - engelsk  Slovakiet: slovakisk - engelsk
 Grækenland: græsk - engelsk  Slovenien: slovensk - engelsk
 Ungarn: ungarsk - engelsk  Spanien: spansk - engelsk
 Island: islandsk - engelsk  Sverige: svensk - engelsk
 Irland: engelsk  Storbritannien: engelsk

Landespecifikke sundhedsprofiler 2017