State of Health in the EU

Zdravotní profily zemí

Zdravotní profily zemí podávají přehled o zdravotním stavu obyvatelstva a hlavních rizikových faktorech spolu se stručným hodnocením jednotlivých zdravotnických systémů, pokud jde o jejich efektivnost, dostupnost a odolnost. Připravuje je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a European Observatory on Health Systems and Policies (Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik) ve spolupráci s Evropskou komisí.
 

Profily zemí tvoří základ cyklu zpráv State of Health in the EU (Zdravotní stav populace v EU). Zatímco zpráva s názvem Health at a Glance: Europe (Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy) poskytuje srovnávací přehled, profily jednotlivých zemí nabízejí hodnocení silných stránek i výzev, jimž jednotlivé zdravotnické systémy čelí. Používá se v nich standardní struktura a metodika, ale obsah je upraven tak, aby byl relevantní pro konkrétní zemi EU. Pro určení pořadí členských států se brala v úvahu vnitrostátní specifika a dosažený pokrok, nebylo to tedy dáno pouze celkovými výsledky.

Zdravotní profily zemí v roce 2017

 

Health status map 4

 

 Rakousko: němčinaangličtina  Itálie: italštinaangličtina
 Belgie: nizozemštinafrancouzštinaangličtina  Lotyšsko: lotyštinaangličtina
 Bulharsko: bulharštinaangličtina  Litva: litevštinaangličtina
 Chorvatsko: chorvatštinaangličtina  Lucembursko: francouzštinaangličtina
 Kypr: řečtinaangličtina  Malta: maltštinaangličtina
 Česká republika: češtinaangličtina  Nizozemsko: nizozemštinaangličtina
 Dánsko: dánštinaangličtina  Polsko: polštinaangličtina
 Estonsko: estonštinaangličtina  Portugalsko: portugalštinaangličtina
 Finsko: finštinaangličtina  Rumunsko: rumunštinaangličtina
 Francie: francouzštinaangličtina  Slovensko: slovenštinaangličtina
 Německo: němčinaangličtina  Slovinsko: slovinštinaangličtina
 Řecko: řečtinaangličtina  Španělsko: španělštinaangličtina
 Maďarsko: maďarštinaangličtina  Švédsko: švédštinaangličtina
 Irsko: angličtina  Spojené království: angličtina