State of Health in the EU

Zdravotní profily zemí

Odborníci z OECD a střediska vypracovali soubor 30 zdravotních profilů zemí (všechny členské státy EU a Island a Norsko). Zdravotní profily zemích EU v rámci projektu Zdravotní stav populace v EU jsou koncipovány jako univerzální zdroj poznatků a informací o systému zdravotnictví dané země ve vzájemném srovnání s dalšími zeměmi EU. Je k nim přiložena průvodní zpráva.

Zdravotní profily zemí jsou komplexním zdrojem informací o nejnovějších výzvách v oblasti zdravotní politiky a jejich řešeních v jednotlivých zemích. Každý profil je koncipován tak, aby nabídl hlubší vhled do problematiky, ale aby zároveň nerezignoval na stručnost a přístupnost pro uživatele z řad širší veřejnosti. Ačkoli profily vycházejí ze standardizované šablony a metodiky, zaměření každého profilu odpovídá specifickým podmínkám té které země tak, aby byla každá analýza co nejrelevantnější. Od svého prvního vydání v roce 2017 se zdravotní profily zemí staly jedním z nejpoužívanějších zdrojů poznatků a informací mezi pracovníky zabývajícími v EU zdravotní politikou.

Každý zdravotní profil země podává krátkou syntézu informací o zdravotním stavu jejího obyvatelstva a hlavních faktorech ovlivňujících zdraví (se zaměřením na s rizikové faktory chování), popis organizace tamějšího systému zdravotnictví a analýzu jeho efektivnosti, dostupnosti a odolnosti. Tato tři kritéria odpovídají třem cílům stanoveným ve sdělení Komise z roku 2014 o přeměně systémů zdravotní péče v celé Evropě a o jejich vhodnosti pro budoucnost.

Zdravotní profily zemí v roce 2019

* Pokud při otevírání souborů v prohlížeči Google Chrome narazíte na problémy, použijte Internet Explorer.

 Rakousko: německyanglicky  Itálie: italskyanglicky
 Belgie: nizozemskyfrancouzskyanglicky  Lotyšsko: lotyšskyanglicky
 Bulharsko: bulharskyanglicky  Litva: litevskyanglicky
 Chorvatsko: chorvatskyanglicky  Lucembursko: francouzskyanglicky
 Kypr: řeckyanglicky  Malta: anglicky
 Česká republika: českyanglicky  Nizozemsko: nizozemskyanglicky
 Dánsko: dánskyanglicky  Norsko: norskyanglicky
 Estonsko: estonskyanglicky  Polsko: polskyanglicky
 Finsko: finskyanglicky  Portugalsko: portugalskyanglicky
 Francie: francouzskyanglicky  Rumunsko: rumunskyanglicky
 Německo: německyanglicky  Slovensko: slovenskyanglicky
 Řecko: řeckyanglicky  Slovinsko: slovinskyanglicky
 Maďarsko: maďarskyanglicky  Španělsko: španělskyanglicky
 Island: islandskyanglicky  Švédsko: švédskyanglicky
 Irsko: anglicky  Spojené království: anglicky

Zdravotní profily zemí v roce 2017