State of Health in the EU

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Здравни профили на държавите

Експерти от ОИСР и Европейската обсерватория за здравни системи и политики изготвиха общо 30 здравни профила на държавите от ЕС, Исландия и Норвегия. Здравните профили в рамките на цикъла Състояние на здравеопазването в ЕС имат за цел да се съберат на едно място знания и информация за здравната система на всяка държава, които позволяват извършването на сравнения между страните от Съюза. Те са съпроводени от придружаващ доклад.

Здравните профили на държавите съдържат подробна информация, обхващаща актуалните предизвикателства и съответните мерки в областта на здравната политика във всяка страна. При изготвянето на всеки профил е търсен баланс между задълбоченост и сбитост, за да може анализът да е достъпен и полезен за широка аудитория. Въпреки че профилите са изготвени в съответствие със стандартен образец и методология, акцентът във всеки профил е адаптиран съобразно особеностите на съответната страна, за да може всеки анализ да е максимално полезен. След първото си издание през 2017 г. здравните профили на държавите се превърнаха в основен източник на знания и информация сред работещите в областта на здравната политика в ЕС.

Всеки здравен профил съдържа кратко обобщение на здравния статус на съответната държава, данни за определящите здравето фактори (с акцент върху поведенческите рискови фактори), информация за организацията на здравната система, както и анализ на ефективността, достъпността и устойчивостта на здравната система. Анализът е извършен в съответствие с трите цели, определени в съобщението от 2014 г. на Комисията във връзка с трансформирането на здравните системи и подготовката им за бъдещето.

Здравни профили на държавите (2019 г.)

* Моля, използвайте Internet Explorer, ако срещнете проблеми при отварянето на файловете в Google Chrome.

 Австрия: немскианглийски  Италия: италианскианглийски
 Белгия: нидерландскифренскианглийски  Латвия: латвийскианглийски
 България: българскианглийски  Литва : литовскианглийски
 Хърватия: хърватскианглийски  Люксембург: френскианглийски
 Кипър: гръцкианглийски  Малта: английски
 Чехия: чешкианглийски  Нидерландия: нидерландскианглийски
 Дания: датскианглийски  Норвегия: норвежкианглийски
 Естония: естонскианглийски  Полша: полскианглийски
 Финландия: финскианглийски  Португалия: португалскианглийски
 Франция: френскианглийски  Румъния: румънскианглийски
 Германия: немскианглийски  Словакия: словашкианглийски
 Гърция: гръцкианглийски  Словения: словенскианглийски
 Унгария: унгарскианглийски  Испания: испанскианглийски
 Исландия: исландскианглийски  Швеция: шведскианглийски
 Ирландия: английски  Обединено кралство: английски

Здравни профили на държавите (2017 г.)