State of Health in the EU

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Здравни профили на държавите

Здравните профили на държавите дават представа за здравословното състояние на населението и основните рискови фактори към даден момент заедно с кратка оценка на функционирането на всяка здравна система по отношение на нейната ефективност, достъпност и устойчивост. Профилите се изготвят от ОИСР и European Observatory on Health Systems and Policies (Европейска обсерватория за здравни системи и политики) в сътрудничество с Европейската комисия.
 

Профилите са гръбнакът на цикъла State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС). Докато в доклада Health at a Glance: Europe („Здравето накратко: Европа“) се представя сравнителен преглед, профилите съдържат специфични за всяка държава оценки на силните страни на съответните здравни системи и предизвикателствата пред тях. За изготвянето на профилите са използвани стандартна структура и методология, но съдържанието им е съобразено със съответната държава от ЕС. Страните от ЕС не се оценяват спрямо общите резултати, а спрямо националните си особености и постигнатия напредък.

Здравни профили на страните (2017 г.)

 

Health status map 4

 

 Австрия: немскианглийски  Италия: италианскианглийски
 Белгия: нидерландскифренскианглийски  Латвия: латвийскианглийски
 България: българскианглийски  Литва: литовскианглийски
 Хърватия: хърватскианглийски  Люксембург: френскианглийски
 Кипър: гръцкианглийски  Малта: малтийскианглийски
 Чешка република: чешкианглийски  Нидерландия: нидерландскианглийски
 Дания: датскианглийски  Полша: полскианглийски
 Естония: естонскианглийски  Португалия: португалскианглийски
 Финландия: финскианглийски  Румъния: румънскианглийски
 Франция: френскианглийски  Словакия: словашкианглийски
 Германия: немскианглийски  Словения: словенскианглийски
 Гърция: гръцкианглийски  Испания: испанскианглийски
 Унгария: унгарскианглийски  Швеция: шведскианглийски
 Ирландия: английски  Обединено кралство: английски