State of Health in the EU

Здравни профили на държавите

Здравните профили на държавите дават представа за здравословното състояние на населението и основните рискови фактори към даден момент заедно с кратка оценка на функционирането на всяка здравна система по отношение на нейната ефективност, достъпност и устойчивост. Профилите се изготвят от ОИСР и European Observatory on Health Systems and Policies (Европейска обсерватория за здравни системи и политики) в сътрудничество с Европейската комисия.
 

Профилите са гръбнакът на цикъла State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС). Докато в доклада Health at a Glance: Europe („Здравето накратко: Европа“) се представя сравнителен преглед, профилите съдържат специфични за всяка държава оценки на силните страни на съответните здравни системи и предизвикателствата пред тях. За изготвянето на профилите са използвани стандартна структура и методология, но съдържанието им е съобразено със съответната държава от ЕС. Страните от ЕС не се оценяват спрямо общите резултати, а спрямо националните си особености и постигнатия напредък.

Здравни профили на страните (2017 г.)

 

Health status map 4

 

 Австрия: немскианглийски  Италия: италианскианглийски
 Белгия: нидерландскифренскианглийски  Латвия: латвийскианглийски
 България: българскианглийски  Литва: литовскианглийски
 Хърватия: хърватскианглийски  Люксембург: френскианглийски
 Кипър: гръцкианглийски  Малта: малтийскианглийски
 Чешка република: чешкианглийски  Нидерландия: нидерландскианглийски
 Дания: датскианглийски  Полша: полскианглийски
 Естония: естонскианглийски  Португалия: португалскианглийски
 Финландия: финскианглийски  Румъния: румънскианглийски
 Франция: френскианглийски  Словакия: словашкианглийски
 Германия: немскианглийски  Словения: словенскианглийски
 Гърция: гръцкианглийски  Испания: испанскианглийски
 Унгария: унгарскианглийски  Швеция: шведскианглийски
 Ирландия: английски  Обединено кралство: английски