State of Health in the EU

Kompletterande rapport

Tillsammans med de landsspecifika hälsoprofilerna lägger kommissionen fram en kompletterande rapport för att belysa vissa trender som finns i de flesta, men inte alla, EU-länder. Rapporten tar t.ex. upp demografiska och tekniska förändringar, den ökade satsningen på primärvård och förebyggande vård samt personalens arbetsbörda.

Den kompletterande rapporten för 2019 till initiativet ”Hälsotillståndet i EU” beskriver fem viktiga lärdomar på EU-nivå från den analys som ligger till grund för landsprofilerna (del 1) och de viktigaste slutsatserna från profilerna (del 2).

Del 1 av rapporten utgår som vanligt från de tre målen effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet.

  • Målet om effektivitet inriktas i rapporten bara på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Kapitel 1 handlar om vaccinationsmotstånd och kapitel 2 om digitalisering.
  • När det gäller tillgänglighet försöker man i den kompletterande rapporten kartlägga hindren för att få tillgång till vård i EU. Man tar bland annat hänsyn till socioekonomiska faktorer och vårdbehov (kapitel 3).
  • Hälso- och sjukvårdens flexibilitet illustreras bland annat av arbetsomfördelningen inom vården (kapitel 4). Man tar också upp hur läkemedlens produktcykel kan inverka på tillgången till säkra och effektiva läkemedel till överkomliga priser (kapitel 5).

Den andra delen av rapporten innehåller viktiga resultat från landsprofilerna som tagits fram av OECD och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård.

Videoklipp

I de här videoklippen får du veta mer om viktiga förändringar i vården:

Läs mer

Tidigare kompletterande rapporter