State of Health in the EU

Spremljevalno poročilo

Komisija zdravstvene profile držav dopolni s spremljevalnim poročilom, da bi predstavila nekatera horizontalna opažanja – gibanja, ki so opazna v večini, čeprav ne v vseh državah članicah EU. Poročilo vedno zajame teme, kot so demografske in tehnološke spremembe, usmeritev na primarno zdravstveno varstvo in preventivo ter obremenitev zdravstvenih delavcev.

Spremljevalno poročilo v okviru cikla o zdravstvenem stanju v EU (State of Health in the EU) za leto 2019 predstavi pet zaključkov (pomembnih za EU) analize zdravstvenih profilov držav (1. del), ter ključne ugotovitve po državah (2. del).

Kot vsa poročila v okviru cikla o zdravstvenem stanju v EU tudi 1. del spremljevalnega poročila vsebuje trojni cilj učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti.

  • Dimenzija učinkovitosti je usmerjena zgolj na spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni, pri čemer se prva dva poglavja osredotočata na nezaupanje v cepljenje (poglavje 1) in digitalno preobrazbo (poglavje 2).
  • Glede dostopnosti poskuša spremljevalno poročilo jasneje predstaviti ovire, s katerimi se srečujejo državljani EU pri dostopanju do storitev zdravstvenega varstva, ter upoštevati družbeno-gospodarske značilnosti ter klinične profile (poglavje 3).
  • Za lažji vpogled v odpornost zdravstvenih sistemov EU poročilo obravnava temo prenosa nalog v zdravstvenem varstvu (poglavje 4) in preverja učinek, ki ga ima življenjski cikel zdravil na varnost, učinkovitost in cenovno dostopnost zdravil (poglavje 5).

Drugi del poročila vsebuje ključne ugotovitve iz zdravstvenih profilov držav, ki sta jih pripravila organizacija OECD in Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike.

Videoposnetki

Pet videoposnetkov predstavi najpomembnejše trende glede preobrazbe nacionalnih zdravstvenih sistemov:

Več informacij

Prejšnje izdaje spremljevalnega poročila