State of Health in the EU

Spremljevalno poročilo

Spremljevalno poročilo vsebuje medsektorske ugotovitve iz zdravstvenih profilov držav, ki poudarjajo skupne strateške cilje držav EU ter opozarjajo na potencialna področja, pri katerih bi Komisija lahko spodbujala vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks.

Spremljevalno poročilo Komisije, objavljeno skupaj z zdravstvenimi profili držav, je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del obravnava teme, ki so relevantne za zdravstvene profile držav, denimo:

  • Prehod k spodbujanju zdravja in preprečevanju bolezni
  • Večja vloga primarnega zdravstvenega varstva
  • Ponovni razmislek o razdrobljenem izvajanju storitev
  • Proaktivno načrtovanje in predvidevanje potreb po delovni sili v zdravstvu
  • Izboljšanje podatkov o pacientih v EU

Drugi del poročila vsebuje ključne ugotovitve iz zdravstvenih profilov držav, ki sta jih pripravila organizacija OECD in Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike.

Več informacij: