State of Health in the EU

Raportul însoțitor

Pe lângă profilurile de țară în materie de sănătate, Comisia prezintă un raport însoțitor pentru a pune în lumină o serie de observații orizontale – tendințe care se constată în mai multe state membre, dacă nu chiar în toate. În mod inevitabil, sunt abordate subiecte precum schimbările demografice și tehnologice, orientarea preponderentă spre asistență medicală primară și prevenire și presiunile la care este supus personalul medical.

Raportul însoțitor al documentului „Starea sănătății în UE” din 2019 prezintă cinci concluzii valabile peste tot în UE, rezultate din analiza profilurilor de țară (partea 1), la care adaugă o serie de constatări punctuale pentru fiecare țară (partea a 2-a).

La fel ca în toate rapoartele „Starea sănătății din UE” partea 1 a raportului însoțitor este structurată pe cele trei obiective: eficacitate, accesibilitate și reziliență.

  • Eficacitatea este analizată exclusiv pentru acțiunile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, primele două capitole concentrându-se asupra reticenței față de vaccinare (capitolul 1) și asupra transformării digitale (capitolul 2).
  • În ceea ce privește accesibilitatea, raportul însoțitor încearcă să obțină o imagine mai clară a obstacolelor pe care le întâmpină cetățenii UE din întreaga Europă atunci când vor să primească asistență medicală, ținând seama de caracteristicile socio-economice, precum și de profilurile clinice (capitolul 3).
  • Cât despre reziliența sistemelor de sănătate din UE, raportul abordează transferul sarcinilor în furnizarea de servicii de sănătate (capitolul 4) și analizează posibilele implicații ale ciclului de viață al produselor farmaceutice pentru a garanta medicamente sigure, eficace și accesibile (capitolul 5).

Partea a 2-a prezintă principalele constatări ale profilurilor de țară elaborate de OCDE și de Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate.

Materiale video

O serie de cinci materiale video prezintă cele mai puternice tendințe din transformarea sistemelor naționale de sănătate:

Informații suplimentare

Edițiile anterioare ale raportului însoțitor