State of Health in the EU

Begeleidend verslag

Het begeleidend verslag trekt algemene conclusies uit de landprofielen over de gezondheidszorg. Daaruit blijkt welke beleidsdoelstellingen door alle EU-landen worden gedeeld, en op welke gebieden de Europese Commissie kan helpen bij het bevorderen van wederzijds leren en de uitwisseling van beproefde methoden.

Het begeleidend verslag, dat samen met de landprofielen verschijnt, bestaat uit twee delen. Het eerste behandelt onderwerpen die prominent aanwezig zijn in alle landprofielen, zoals:

  • De verschuiving in de richting van gezondheidsbevordering en ziektepreventie
  • Een sterkere rol voor de eerstelijnszorg
  • Een herbezinning op de versnipperde dienstverlening
  • Proactieve planning en prognose van het zorgpersoneel
  • Betere patiëntgerichte data in de hele EU

Het tweede deel van het verslag omvat de belangrijkste bevindingen van de landprofielen, die zijn opgesteld door de OESO en de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid.

Meer informatie: