State of Health in the EU

Pridedama ataskaita

Papildomoje ataskaitoje pateikiamos pagrindinės sveikatos būklės šalyse apžvalgų išvados. Jose pabrėžiami bendri ES šalių politikos tikslai, atskleidžiama, kuriose srityse Europos Komisija galėtų padėti joms mokytis vienoms iš kitų ir keistis gerąja patirtimi.

Komisijos ataskaitą, kuri pridedama prie sveikatos būklės šalyse apžvalgų ir skelbiama kartu su jomis, sudaro dvi dalys. Pirmojoje nagrinėjamos dominuojančios sveikatos būklės šalyse apžvalgų temos, pavyzdžiui:

  • perėjimas prie sveikatos ugdymo ir ligų prevencijos,
  • svarbesnis pirminės sveikatos priežiūros vaidmuo,
  • fragmentuoto paslaugų teikimo persvarstymas,
  • aktyvus planavimas ir prognozės sveikatos priežiūros darbuotojų srityje,
  • geresni pacientų duomenys visoje ES.

Antrojoje ataskaitos dalyje supažindinama su pagrindinėmis sveikatos būklės šalyse apžvalgų, kurias rengia EBPO ir įstaiga European Observatory on Health Systems and Policies, išvadomis.

Daugiau informacijos