State of Health in the EU

Papildoma ataskaita

Kartu su sveikatos būklės šalyse apžvalgomis Komisija teikia papildomą ataskaitą, kurioje apžvelgiami tam tikri horizontalieji aspektai – daugumoje ES valstybių narių arba net visose jose matomos tendencijos. Neišvengiamai aptariami demografiniai ir technologiniai pokyčiai, perėjimas prie pirminės sveikatos priežiūros ir prevencijos, našta, tenkanti sveikatos priežiūros darbuotojams.

Sveikatos būklės ES ciklo („State of Health in the EU“) 2019 m. papildomoje ataskaitoje pateikiamos penkios pagrindinės apžvalgos analizėse padarytos išvados visos ES mastu (1 dalis), taip pat nurodomos svarbiausios konkrečioms šalims skirtos išvados (2 dalis).

Kaip ir Sveikatos būklės ES ataskaitos, papildomos ataskaitos 1 dalis parengta atsižvelgiant į tris tikslus – siekti veiksmingumo, prieinamumo ir lankstumo.

  • Veiksmingumo aspektas yra orientuotas tik į sveikatinimą ir ligų prevenciją, o pirmuose dviejuose skyriuose daugiausia dėmesio skiriama abejojimo skiepais (1 skyrius) ir skaitmeninės transformacijos (2 skyrius) klausimams.
  • Aptariant prieinamumo klausimus, papildomoje ataskaitoje bandoma aiškiau suvokti kliūtis, su kuriomis ES piliečiai susiduria norėdami pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius aspektus bei klinikinius profilius (3 skyrius).
  • Nagrinėjant ES sveikatos sistemų lankstumą, ataskaitoje aptariami užduočių perskirstymo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje klausimai (4 skyrius) ir galimas vaistų gyvavimo ciklo poveikis vaistų saugumo, veiksmingumo ir nebrangumo atžvilgiu (5 skyrius).

Antroje ataskaitos dalyje supažindinama su pagrindinėmis sveikatos būklės šalyse apžvalgų, kurias rengia EBPO ir Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo centras („European Observatory on Health Systems and Policies“), išvadomis.

Vaizdo siužetai

Toliau pateikiami penki vaizdo siužetai skirti ryškiausioms nacionalinių sveikatos sistemų raidos tendencijoms.

Daugiau informacijos

Ankstesnės papildomos ataskaitos