State of Health in the EU

Kísérő jelentés

Az egészségügyi országelemzések mellett a Bizottság kísérő jelentést tesz közzé, amelyben rámutat néhány horizontális, azaz mindegyik uniós országra jellemző megfigyelésre, és felvázolja azokat a tendenciákat, amelyek bizonyára minden uniós tagállamban jelen vannak: pl. demográfiai és technológiai változások, az alapellátás és a megelőzés szerepének növekedése, valamint az egészségügyi dolgozók nehézségei.

A State of Health in the EU (Egészségügyi helyzet az Európai Unióban) nevű kezdeményezés 2019. évi kísérő jelentése az egyes országelemzések alapján öt fontos megállapítást tesz az EU egészére nézve (első rész), továbbá országspecifikus sajátosságokat is feltár (második rész).

A State of Health in the EU összes jelentéséhez hasonlóan a kísérő jelentés első része is a hatékonyság, a hozzáférhetőség és a rugalmasság hármas célkitűzésére épül.

  • A hatékonyság elsősorban az egészségfejlesztéssel és a betegségmegelőzéssel mérhető; így az első két fejezet témája a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság (1. fejezet) és a digitális átalakulás (2. fejezet).
  • A hozzáférhetőség vonatkozásában a kísérő jelentés pontosabb képet kíván festeni azokról a tényezőkről, amelyek EU-szerte akadályozhatják az uniós polgárokat abban, hogy egészségügyi ellátásban részesüljenek. Ide tartoznak a társadalmi-gazdasági sajátosságok és az egyén kórtörténete (3. fejezet).
  • Az uniós egészségügyi rendszerek rugalmasságának témájában a jelentés megvizsgálja, hogy miképpen lehet újraelosztani a feladatokat az egészségügyi szolgáltatások terén (4. fejezet), és hogy miképpen garantálhatók a biztonságos, hatékony és megfizethető gyógyszerek a gyógyszerek életciklusának figyelembevételével (5. fejezet).

A jelentés második része a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja által kidolgozott országelemzések fő megállapításait ismerteti.

Videók

Az alábbi öt kisfilm a tagállami egészségügyi rendszerek átalakítása terén kirajzolódó legfontosabb tendenciákat mutatja be:

További információk

A korábbi kísérő jelentések