State of Health in the EU

Popratno izvješće

U popratnom izvješću izvode se opći zaključci na temelju zdravstvenih profila država članica. Naglasak je na zajedničkim ciljevima politike svih zemalja EU-a i utvrđivanju područja u kojima bi Europska komisija mogla dati svoj doprinos olakšavanjem uzajamnog učenja i razmjene primjera dobrih praksi.

Popratno izvješće Komisije, koje se objavljuje zajedno sa zdravstvenim profilima država članica, sastoji se od dva dijela. U prvom je dijelu riječ o temama koje su istaknute u zdravstvenim profilima svih država članica, primjerice:

  • stavljanje većeg naglaska na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti
  • veća uloga primarne zdravstvene zaštite
  • razmatranje pitanja rascjepkanosti pružanja usluga
  • proaktivno planiranje i predviđanje potreba za zdravstvenim djelatnicima
  • učinkovitije prikupljanje podataka iz perspektive pacijenta u cijelom EU-u.

U drugom dijelu izvješća prikazani su glavni nalazi iz zdravstvenih profila država članica koje su izradili OECD i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i politike (European Observatory on Health Systems and Policies).

Dodatne informacije: