State of Health in the EU

Popratno izvješće

Komisija uz profile zdravlja zemalja objavljuje i popratno izvješće kako bi iznijela neka horizontalna razmatranja, tj. istaknula trendove opažene u velikoj većini država članica EU-a. U izvješću se neizbježno spominju demografske i tehnološke promjene, veća usmjerenost na primarnu zdravstvenu zaštitu i prevenciju te opterećenost zdravstvenog osoblja.

U popratnom izvješću ciklusa State of Health in the EU (Stanje zdravlja u EU-u) za 2019. predstavljeno je pet bitnih zaključaka na razini EU-a koji proizlaze iz analiza na kojima se temelje profili zdravlja zemalja (prvi dio), a izneseni su i nalazi po pojedinačnim zemljama (drugi dio).

Kao u svim izvješćima ciklusa State of Health in the EU, okosnica su prvog dijela popratnog izvješća tri cilja: učinkovitost, dostupnost i otpornost.

  • Dimenzija učinkovitosti isključivo je usmjerena na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti. U prvom poglavlju govori se o oklijevanju s cijepljenjem, a u drugom o digitalnoj transformaciji.
  • Kad je riječ o dostupnosti, u popratnom izvješću pokušava se dobiti jasnija slika prepreka na koje građani EU-a nailaze diljem Europe pri pristupu uslugama zdravstvene skrbi, uzimajući u obzir društveno-gospodarske karakteristike i kliničke profile (treće poglavlje).
  • Radi pružanja uvida u otpornost zdravstvenih sustava EU-a u izvješću su obrađene teme preraspodjele zadaća u pružanju zdravstvenih usluga (četvrto poglavlje) te je razmotren utjecaj životnog ciklusa lijekova na dostupnost sigurnih, djelotvornih i cjenovno pristupačnih lijekova (peto poglavlje).

U drugom dijelu izvješća navedeni su glavni nalazi profila zdravlja zemalja koje su izradili OECD i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i politike (European Observatory on Health Systems and Policies).

Videozapisi

Pet videozapisa u kojima su predstavljeni najvažniji trendovi u području transformacije nacionalnih zdravstvenih sustava:

Dodatne informacije

Prethodna izdanja popratnog izvješća