State of Health in the EU

Oheisraportti

Euroopan komissio julkaisee EU-maiden terveysprofiilien yhteydessä oheisraportin, jossa esitellään kehityssuuntauksia, joita on useimmissa tai kaikissa maissa. Oheisraportissa käsitellään mm. väestörakenteen ja teknologian muutoksia, perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn siirtymistä ja terveydenhuoltohenkilöstön työtaakkaa.

Terveyden tila EU:ssa -oheisraportissa 2019 esitellään maaprofiilien perustana olevien analyysien keskeisiä EU-tason tuloksia (osa 1) ja tärkeimpiä maakohtaisia havaintoja (osa 2).

Muiden Terveyden tila EU:ssa -raporttien tavoin oheisraportin osassa 1 keskitytään kolmeen tavoitteeseen: tehokkuus, saavutettavuus ja sopeutumiskyky.

  • Tehokkuuden osalta tarkastellaan vain terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä toimia. Kahdessa ensimmäisessä luvussa käsitellään rokotevastaisuutta (luku 1) ja alan digitaalimurrosta (luku 2).
  • Saavutettavuuden suhteen oheisraportissa pyritään antamaan selkeämpi kuva EU:n kansalaisten kokemista terveyspalvelujen saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista. Tarkastelussa otetaan huomioon erityisesti sosioekonomiset tekijät ja kliiniset profiilit (luku 3).
  • EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien sopeutumiskykyä tarkastellaan raportissa terveydenhuollon tehtävien siirron (task shifting) kautta (luku 4). Lisäksi pohditaan lääkevalmisteiden elinkaaren mahdollisia vaikutuksia turvallisten, tehokkaiden ja kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuuteen (luku 5).

Raportin toisessa osassa esitellään OECD:n ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen laatimien maakohtaisten terveysprofiilien keskeinen sisältö.

Videot

Videoita kansallisten terveysjärjestelmien muutoksen keskeisistä suuntauksista:

Lisätietoa

Aiemmat oheisraportit