State of Health in the EU

Oheisraportti

Euroopan komissio julkaisee EU-maiden terveysprofiilien yhteydessä oheisraportin, jossa esitetään profiileista yleistason päätelmät. Raportissa käsitellään etenkin EU-maiden yhteisiä terveyspolitiikan tavoitteita ja potentiaalisia aloja, joilla Euroopan komissio voi edistää keskinäistä oppimista ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

EU-maiden terveysprofiileihin liittyvässä oheisraportissa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa käsitellään maakohtaisten profiilien keskeisiä teemoja, jotka ovat

  • painopisteen siirtäminen terveysvalistukseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon
  • perusterveydenhuollon vahvistaminen
  • hajanaisten terveyspalvelujen integrointi
  • terveydenhuollon henkilötarpeiden ja -resurssien ennakoiva arviointi ja suunnittelu
  • potilaskeskeisten terveystietojen käytön lisääminen.

Raportin toisessa osassa esitellään OECD:n ja European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen laatimien maakohtaisten terveysprofiilien keskeinen sisältö.

Lisätietoa