State of Health in the EU

Den ledsagende rapport

Kommissionen offentliggør en ledsagende rapport sammen med de landespecifikke sundhedsprofiler for at kaste lys over nogle tendenser, der kan findes i de fleste EU-lande. Rapporten berører ganske logisk de befolkningsudviklingen og de teknologiske ændringer, overgangen til primær sundhedspleje samt forebyggelse og den byrde, der lægges på sundhedspersonalet.

Den ledsagende rapport til Sundhedstilstanden i EU fra 2019 viser, at der er fem relevante resultater på tværs af EU fra den analyse, der ligger til grund for profilerne (del 1), samtidig med at de tilføjer deres vigtigste landespecifikke resultater (del 2).

Ligesom alle rapporterne om Sundhedstilstanden i EU er del 1 i den ledsagende rapport opbygget i overensstemmelse med de tre mål om effektivitet, tilgængelighed og modstandsdygtighed.

  • Ved effektivitet tænkes der udelukkende på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, idet de to første kapitler fokuserer på skepsis over for vacciner (kapitel 1) og digital omstilling (kapitel 2).
  • Med hensyn til tilgængeligheden forsøger den ledsagende rapport at skabe et klarere billede af de hindringer, som EU's borgere oplever i hele Europa, når de forsøger for at få adgang til sundhedspleje. Der tages højde for socioøkonomiske karakteristika og kliniske profiler (kapitel 3).
  • For at give et indblik i, hvor modstandsdygtige EU's sundhedssystemer er, behandler rapporten bl.a. emner som variation i arbejdsopgaverne inden for levering af sundhedsydelser (kapitel 4) og undersøger de mulige konsekvenser af lægemidlers livscyklus for målet om at få sikre, effektive og økonomisk overkommelige lægemidler (kapitel 5).

Rapportens del 2 indeholder de vigtigste resultater i de landespecifikke sundhedsprofiler, som er udarbejdet af OECD og Det Europæiske Overvågningscenter for Sundhedssystemer og -politikker.

Videoer

Fem videoer præsenterer de vigtigste tendenser inden for omstillingen af de nationale sundhedssystemer:

Læs mere

Tidligere udgaver af den ledsagende rapport