State of Health in the EU

Průvodní zpráva

Spolu se zdravotními profily zemí vydává Komise průvodní zprávu, aby zájemcům o tuto problematiku přiblížila některé horizontální postřehy – trendy, které lze najít ve většině, ne-li ve všech členských státech EU. Ty se samozřejmě týkají demografických a technologických změn, přechodu k primární péči a prevenci, a dále problému přetížení pracovníků ve zdravotnictví.

Průvodní zpráva za rok 2019 ke zprávě Zdravotní stav obyvatel EU obsahuje pět závěrů důležitých pro celou EU, které byly nalezeny v analýze, o níž se opírají profily jednotlivých zemí (část 1), a dále zjištění týkající se jednotlivých zemí (část 2).

Podobně jako všechny zprávy v rámci cyklu Zdravotní stav obyvatel EU, je i první část průvodní zprávy členěna podle tří cílů: účinnost, dostupnost a odolnost.

  • Aspekt účinnosti se zaměřuje výhradně na podporu zdraví a prevenci nemocí, přičemž první dvě kapitoly se věnují problematice váhavého postoje k očkování (kapitola 1) a digitální transformaci (kapitola 2).
  • Pokud jde o dostupnost, průvodní zpráva se snaží podat jasnější přehled o překážkách v dostupnosti zdravotní péče, s nimiž se občané EU setkávají v celé Evropě, a to v závislosti na socioekonomických faktorech a na klinickém profilu (kapitola 3).
  • S cílem přiblížit situaci ohledně odolnosti systémů zdravotní péče v EU se zpráva zabývá tématem změn v poskytování zdravotnických služeb (kapitola 4) a zkoumá možné dopady životního cyklu léčivých přípravků na bezpečnost, účinnost a cenovou dostupnost léčiv (kapitola 5).

Druhá část zprávy obsahuje nejdůležitější zjištění vyplývající ze zdravotních profilů jednotlivých zemí, které připravily OECDEuropean Observatory on Health Systems and Policies (Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik).

Videomateriály

Nejvýznamnějším trendům v transformaci vnitrostátních systémů zdravotnictví se věnuje pět videozáznamů:

Další informace

Průvodní zprávy z předchozích let