State of Health in the EU

Průvodní zpráva

Průvodní zpráva čerpá závěry ze zdravotních profilů zemí, které zdůrazňují sdílené politické cíle všech zemí EU a upozorňují na případné oblasti, ve kterých by Evropská komise mohla pomoci s výměnou osvědčených postupů a vzájemným učením.

Průvodní zpráva Komise zveřejněná spolu se zdravotními profily zemí se skládá ze dvou částí. První se týká témat, jež jsou společná pro všechny zdravotní profily zemí:

  • posun směrem k podpoře zdraví a prevenci nemocí
  • posílení úlohy primární péče
  • přehodnocení roztříštěného poskytování služeb
  • proaktivní plánování v oblasti pracovních sil ve zdravotnictví
  • lepší údaje zaměřené na pacienty v rámci EU

V druhé části zprávy najdete nejdůležitější zjištění zdravotních profilů zemí, které připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a European Observatory on Health Systems and Policies (Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik).

Další informace