Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

De reeks Health at a Glance: Europe is een analyse van de vooruitgang in de richting van doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige zorgstelsels in de hele EU. Deze verslagen, die elke twee jaar worden gepubliceerd, maken een objectieve vergelijking van alle EU-landen op basis van publiek beschikbare gegevens en indicatoren.

De meest recente uitgave van Health at a Glance: Europe is in november 2020 verschenen. Dit rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie bevat een analyse van de gezondheidstoestand van de burgers en de prestaties van de gezondheidszorg in de EU.

Naast hoofdstukken over de gezondheidstoestand, risicofactoren voor gezondheid, zorguitgaven, en kwaliteit en toegang tot zorg in 36 Europese landen telt het verslag van 2020 nog twee, voor de EU-agenda uiterst relevante hoofdstukken. Het eerste daarvan bevat een uitvoerige analyse en beoordeling van de veerkracht van de Europese gezondheidsstelsels in het licht van de COVID-19-gezondheidscrisis. In het tweede hoofdstuk wordt de impact van luchtverontreiniging op de gezondheid in Europa beoordeeld.

Health at a Glance: Europe 2020

Voorgaande edities van Health at a Glance: Europe

Health at a Glance: Europe 2018

The fifth edition of Health at a Glance: Europe presents the latest information on health and health systems in 35 European countries, including all…

Health at a Glance: Europe 2016

ReportExecutive summaryInfographPress release of 23 November 2016, with statements of Commissioner Andriukaitis and OECD Secretary-General…

Health at a Glance: Europe 2014

This third edition of Health at a Glance: Europe presents the latest information on health and health systems in 35 European countries,…

Health at a Glance: Europe 2012

This second edition of Health at a Glance: Europe presents a set of key indicators of health and health systems in 35 European countries,…

Health at a Glance: Europe 2010

This special edition of Health at a Glance focuses on health issues across the 27 European Union member states, three European Free Trade…