Skip to main content
Public Health

Landsspecifika hälsoprofiler

Experter från OECD och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård har tagit fram 30 landsspecifika hälsoprofiler för EU-länderna, Island och Norge. Landsprofilerna inom initiativet ”Hälsotillståndet i EU” ger kunskap och information om varje lands hälso- och sjukvårdssystem i jämförelse med andra EU-länder. De åtföljs av en kompletterande rapport.

De landsspecifika hälsoprofilerna tar upp de senaste utmaningarna och åtgärderna inom EU-ländernas hälsopolitik. Profilerna är visserligen kortfattade, men innehåller ändå detaljerade analyser som är användbara för en bred publik. Alla profiler är utformade på samma sätt, men innehållet anpassas till de enskilda länderna. Sedan den första omgången 2017 har landsprofilerna blivit en viktig kunskaps- och informationskälla för hälso- och sjukvårdsaktörerna i EU.

Varje profil ger en snabb överblick över befolkningens hälsa, faktorer som påverkar hälsan (med fokus på riskbeteenden) och hälso- och sjukvårdens utformning. De innehåller också en kort utvärdering av hur effektiv, tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvården i landet är, i enlighet med målen i kommissionens meddelande om effektiva, tillgängliga och anpassningsbara hälso- och sjukvårdssystem från 2014.

Landsspecifika profiler 2019

* Använd Internet explorer om du inte kan öppna filerna i Google chrome.

austria_flag.gif

Österrike: tyskaengelska

italy_flag.gif

Italien: italienskaengelska

belgium_flag.gif

Belgien: nederländskafranskaengelska

latvia_flag.gif

Lettland: lettiskaengelska

bulgaria_flag.gif

Bulgarien: bulgariskaengelska

lithuania_flag.gif

Litauen: litauiskaengelska

croatia_flag.gif

Kroatien: kroatiskaengelska

luxembourg_flag.gif

Luxemburg: franskaengelska

cyprus_flag.gif

Cypern: grekiskaengelska

malta_flag.gif

Malta: engelska

czechrepublic_flag.gif

Tjeckien: tjeckiskaengelska

netherlands_flag.gif

Nederländerna: nederländskaengelska

denmark_flag.gif

Danmark: danskaengelska

norway_flag.jpg

Norge: norskaengelska

estonia_flag.gif

Estland: estniskaengelska

poland_flag.gif

Polen: polskaengelska

finland_flag.gif

Finland: finskaengelska

portugal_flag.gif

Portugal: portugisiskaengelska

france_flag.gif

Frankrike: franskaengelska

romania_flag.gif

Rumänien: rumänskaengelska

germany_flag.gif

Tyskland: tyskaengelska

slovakia_flag.gif

Slovakien: slovakiskaengelska

greece_flag.gif

Grekland: grekiskaengelska

slovenia_flag.gif

Slovenien: slovenskaengelska

hungary_flag.gif

Ungern: ungerskaengelska

spain_flag.gif

Spanien: spanskaengelska

iceland_flag.gif

Island: isländskaengelska

sweden_flag.gif

Sverige: svenskaengelska

ireland_flag.gif

Irland: engelska

unitedkingdom_flag.gif

Storbritannien: engelska

Landsspecifika profiler 2017