Sociālie faktori un veselības stāvokļa atšķirības

Projekti

Inovatīvi projekti, kas sekmē veselību, var saņemt ES finansējumu no veselības aizsardzības programmas , lai īstenotu ES stratēģiju veselības jomā .

Kopš 2005. gada Veselības un patērētāju izpildaģentūra pārzina finansējumu, vada projektu konkursus un organizē konferences un attiecības ar veselības aizsardzības programmas finansējuma saņēmējiem.