Družbeni dejavniki in razlike v zdravju

Projekti

Inovativni projekti za spodbujanje zdravja lahko črpajo sredstva iz programa za zdravje , saj izvajajo zdravstveno strategijo EU .

Od leta 2005 Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike pripravlja in vodi razpise za projekte, dodeljuje nepovratna sredstva, organizira konference in skrbi za odnose s prejemniki sredstev iz programa za zdravje.