Sotsiaalsed tegurid ja tervishoiualane ebavõrdsus

Projektid

Tervisearengut edendavad uuenduslikud projektid võivad saada rahvatervise programmi  raames ELi tervishoiustrateegia  rakendamiseks ELi rahalist toetust.

Alates 2005. aastast väljastab Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet projektiettepanekuid käsitlevaid konkursikutseid, määrab stipendiume, korraldab konverentse ning hoiab suhteid rahvatervise programmi toetussaajatega.