Sociala faktorer och jämlik hälsa

Policy

I sitt meddelande Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i hälsa i EU  från den 20 oktober 2009 förklarar kommissionen hur den vill arbeta för en jämlik hälsa.

Det finns stora hälsoskillnader mellan EU-länderna. Två exempel är att

  • spädbarn i vissa länder löper upp till fem gånger större risk att dö före ett års ålder
  • den förväntade livslängden varierar med 8 år för kvinnor och 14 år för män.

I alla länder beror människornas hälsotillstånd och livslängd i hög grad på faktorer som sysselsättning, inkomst, utbildningsnivå och etnisk tillhörighet.

EU arbetar direkt genom egna insatser och indirekt genom nationella myndigheter och andra aktörer för att minska dessa skillnader.

Vad gör EU?

EU jobbar inom flera politikområden och driver olika initiativ för en mer jämlik hälsa:

Samarbete med EU-länderna

  • En grupp experter  – från länder i och utanför EU, WHO, OECD och Europarådet – utbyter information och bra lösningar på hur man ska få en mer jämlik hälsa. De kommer också med förslag på politiska åtgärder.
  • EU-länderna har satt upp gemensamma mål om att bl.a. minska skillnaderna i människors hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård (inom ramen för den öppna samordningsmetoden).