Družbeni dejavniki in razlike v zdravju

Politika

Evropska komisija je svoje načrte za odpravo razlik v zdravju predstavila v sporočilu „Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“ , ki ga je objavila 20. oktobra 2009.

Med državami Evropske unije so velike razlike v zdravju, denimo:

  • umrljivost pri dojenčkih je v nekaterih državah petkrat višja kot v drugih;
  • pričakovana življenjska doba ob rojstvu se med državami razlikuje za 8 (za ženske) oziroma za 14 let (za moške).

V vseh državah na zdravstveno stanje in starost ob smrti močno vplivajo številni dejavniki, kot so zaposlitev, prihodki, stopnja izobrazbe in etnična pripadnost.

EU si te razlike v zdravju prizadeva zmanjšati neposredno (s politikami EU) in posredno (s sodelovanjem z nacionalnimi organi in deležniki).

Politike EU

EU si prizadeva zmanjšati neenakosti v zdravju s povezovanjem številnih pobud in področij:

Sodelovanje z državami EU

  • Skupina strokovnjakov , ki jo sestavljajo predstavniki držav EU in držav zunaj EU, Svetovne zdravstvene organizacije, organizacije OECD in Sveta Evrope, si izmenjuje informacije in primere dobrih praks pri odpravi razlik v zdravju ter sodeluje pri pripravi političnih pobud.
  • Države članice EU so določile skupne cilje, med katerimi so zmanjšanje neenakosti na področju zdravja in boljši dostop do zdravstvenega varstva (glej tudi odprto metodo koordinacije).