Factorii sociali şi inegalităţile în materie de sănătate

Politici

Planurile Comisiei privind eliminarea inegalităţilor în materie de sănătate sunt prezentate în Comunicarea Comisiei - Solidaritatea în domeniul sănătăţii: reducerea inegalităţilor în UE , publicată la 20 octombrie 2009.

În prezent, aceste discrepanţe sunt semnificative. De exemplu,

  • rata mortalităţii la copiii sub un an poate fi, în unele ţări, de cinci ori mai mare decât în altele
  • speranţa de viaţă variază cu 8 ani (în cazul femeilor) şi cu 14 ani (în cazul bărbaţilor).

În toate ţările membre, nivelul de îmbolnăvire şi vârsta la care survine decesul sunt puternic influenţate de factori precum ocuparea forţei de muncă, venitul, nivelul educaţional şi apartenenţa etnică.

UE acţionează direct (prin politicile proprii) şi indirect (prin autorităţile naţionale şi alţi factori interesaţi) pentru a reduce discrepanţele existente în materie de îngrijiri de sănătate.

Politici UE

Pentru a reduce discrepanţele existente în materie de sănătate, un rol important le revine politicilor europene din următoarele domenii:

Colaborarea cu ţările UE

  • A fost creat un grup de experţi  – reprezentând ţări din UE şi din afara acesteia, OMS, OCDE şi Consiliul Europei – care colectează informaţii şi exemple de bune practici în materie de reducere a inegalităţilor din domeniul sănătăţii şi, pe baza acestora, oferă sugestii pentru elaborarea politicilor.
  • Ţările UE şi-au stabilit obiective comune care includ reducerea inegalităţilor din sănătate şi creşterea accesului la asistenţă medicală (a se vedea metoda deschisă de coordonare).