Sociale factoren en ongelijkheid op gezondheidsgebied

Beleid

De plannen van de Commissie om ongelijkheid op het vlak van gezondheid aan te pakken staan in haar mededeling van 20 oktober 2009 .

Er zijn grote gezondheidsverschillen tussen de EU-landen, bijvoorbeeld

  • de kans dat een kind voor zijn vijfde verjaardag overlijdt, verschilt een factor vijf
  • de levensverwachting bij de geboorte varieert met 8 jaar (vrouwen) en 14 jaar (mannen)

In alle landen worden de gezondheid en de leeftijd waarop mensen overlijden beïnvloed door factoren zoals werk, inkomen, opleiding en etnische achtergrond.

De EU werkt direct (via het EU-beleid) en indirect (via nationale autoriteiten en belangengroeperingen) aan het terugdringen van deze gezondheidsongelijkheid.

EU-beleid

Het volgende EU-beleid speelt een rol bij het terugdringen van gezondheidsongelijkheid:

Samenwerking met de EU-landen

  • Een groep van deskundigen , met leden uit landen binnen en buiten de EU, van de WHO, OESO en Raad van Europa, deelt informatie en goede werkwijzen op het terrein van gezondheidsongelijkheid en geeft input voor beleidsontwikkeling.
  • De EU-landen hebben gemeenschappelijke doelstellingen vastgelegd, waaronder minder ongelijkheid op het vlak van gezondheid en toegang tot gezondheidszorg (zie de open coördinatiemethode).