Sociālie faktori un veselības stāvokļa atšķirības

Politika

Komisija savu ieceri samazināt nevienlīdzību veselības aizsardzības jomā izklāstījusi paziņojumā par solidaritāti un nevienlīdzības mazināšanu veselības jomā , kas publicēts 2009. gada 20. oktobrī.

ES dalībvalstīs veselības aizsardzības jomā ir lielas atšķirības, piemēram,

  • iespēja, ka bērns mirst, nesasniedzis gada vecumu, vienā valstī var būt piecas reizes lielāka nekā citā,
  • dzimšanas brīdī paredzamais vidējais dzīves ilgums atšķiras par astoņiem gadiem (sievietēm) un par 14 gadiem (vīriešiem).

Visās valstīs saslimstību un dzīves ilgumu ļoti ietekmē tādi faktori kā nodarbinātība, ienākumi, izglītošanās ilgums un etniskā piederība.

ES tieši (īstenojot ES politiku) un netieši (sadarbojoties ar dalībvalstu iestādēm un ieinteresētajām personām) tiecas mazināt šādu nevienlīdzību veselības jomā.

ES politika

Veselības aizsardzības jomā valdošās nevienlīdzības mazināšanā svarīgas ir šādas ES darbības jomas:

Sadarbība ar ES dalībvalstīm

  • Ekspertu grupa , ko veido pārstāvji no ES, PVO, ESAO un Eiropas Padomē ietilpstošām un neietilpstošām valstīm, apmainās ar informāciju un pieredzi, kas gūta nevienlīdzības mazināšanas jomā, un konsultē politikas veidotājus.
  • ES dalībvalstis izvirzījušas kopīgus mērķus, tostarp nevienlīdzības mazināšanu veselības jautājumā un veselības aprūpes pieejamībā (skatiet atvērto koordinācijas metodi).