Socialiniai veiksniai ir nelygybė sveikatos priežiūros srityje

Politika

Komisijos ketinimai mažinti nelygybę sveikatos srityje išdėstyti jos komunikate „Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“ , paskelbtame 2009 m. spalio 20 d.

Įvairių ES šalių gyventojų sveikata labai skiriasi, pavyzdžiui:

  • tikimybė, kad kūdikis mirs nesulaukęs pirmojo gimtadienio, penkis kartus didesnė vienose šalyse nei kitose,
  • vidutinė gyvenimo trukmė skaičiuojant nuo gimimo skiriasi 8 metais (moterų) ir 14 metų (vyrų).

Visose šalyse ligas ir amžių, kurio būdami žmonės miršta, smarkiai lemia tokie veiksniai kaip užimtumas, pajamos, išsilavinimas ir etninė kilmė.

ES tiesiogiai (įgyvendindama ES politiką) ir netiesiogiai (per nacionalines valdžios institucijas ir suinteresuotąsias šalis) siekia sumažinti šią nelygybę sveikatos srityje.

ES politika

Visos šios politikos kryptys svarbios mažinant nelygybę sveikatos srityje:

Bendradarbiavimas su ES šalimis

  • Ekspertų  iš ES valstybių narių ir ES nepriklausančių valstybių, PSO, EBPO ir Europos Tarybos šalių grupė dalijasi informacija ir patirtimi nelygybės sveikatos srityje mažinimo klausimais ir padeda formuoti politiką.
  • ES šalys yra iškėlusios bendrus tikslus – be kita ko, mažinti sveikatos rezultatų skirtumus ir vienodinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis (žr. atvirąjį koordinavimo metodą).