Társadalmi tényezők és egészségügyi egyenlőtlenségek

Szakpolitika

A Bizottságnak az egészségügy területén mutatkozó egyenlőtlenségek kezelésével kapcsolatos terveit a 2009. október 20-án közzétett "Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban" című bizottsági közlemény  tartalmazza.

Az egészségügy szempontjából az Európai Unió országai között jelentős különbségek figyelhetők meg, például

  • annak esélye tekintetében, hogy egy gyermek megéli-e az első születésnapját, ötszörös az eltérés az országok között
  • a születéskor várható életkor tekinetetében 8 év (nők esetében) illetve 14 év (férfiak esetében) az eltérés

A megbetegedések számát, illetve az emberek várható életkorát minden országban nagy mértékben befolyásolják olyan tényeők, mint például a foglalkoztatottság, a jövedelem, az oktatásban eltöltött idő és az etknikai hovatartozás.

Az Európai Unió (az uniós szakpolitikákon keresztül) közvetlenül és (a nemzeti hatóságokon és érdekelt feleken keresztül) közvetett módon is azon dolgozik, hogy csökkenjenek ezek az egészségügyi terén mutatkozó eltérések.

Az Európai Unió szakpolitikái

Az alábbi uniós szakpolitikák mindegyike szerepet játszik valamilyen mértékben az egészség terén mutatkozó egynlőtlenségek csökkentésében:

Együttműködés az Európai Unió országaival

  • Az EU, a WHO, az OECD és az Európa Tanács tagállamaiból és azokon kívüli országokból érkező tagokból szakértői csoportot  hoztak létre, amelynek feladata az egészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségekkel informácók és az alkalmazandó helyes gyakorlat terjesztése, megfelelő háttéranyagot biztosítva így a szakpolitika kialakításához.
  • Az Európai Unió országai közös célokat határoztak meg, többek között az egészégügyi eredmények és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentését is (lásd még nyílt koordinációs módszer).