Sociale determinanter og sundhedsmæssige uligheder

Politik

I sin meddelelse om solidaritet på sundhedsområdet: begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU  fra den 20. oktober 2009 forklarer Kommissionen, hvordan den har tænkt sig at tage fat om disse uligheder.

Der er store sundhedsmæssige uligheder mellem de forskellige EU-lande, for eksempel

  • har spædbørn i nogle lande op til fem gange større risiko for at dø inden etårsalderen
  • varierer den samlede forventede levealder med 8 år (kvinder) og 14 år (mænd) mellem EU-landene.

I alle lande afhænger befolkningens sundhedstilstand og levealder i høj grad af faktorer som beskæftigelse, indkomst, uddannelsesniveau og etnisk tilhørsforhold.

EU arbejder direkte gennem sine egne politiske tiltag og indirekte gennem nationale myndigheder og stakeholdere for at mindske disse uligheder.

EU's politik

En række EU-initiativer bidrager til at mindske de sundhedsmæssige uligheder:

Samarbejde med EU-landene

  • En gruppe af eksperter  – fra lande i og uden for EU, WHO, OECD og Europarådet – udveksler information og god praksis om sundhedsmæssige uligheder og kommer med forslag til politiske tiltag.
  • EU-landene har fastsat fælles målsætninger, der bl.a. skal mindske ulighederne i sundhed og i adgangen til sundhedspleje (se den åbne koordineringsmetode).