Společenské faktory a nerovnosti v oblasti zdraví

Politika

Komise uvedla plány na řešení nerovnosti v oblasti zdraví ve sdělení Komise – Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU  zveřejněném dne 20. října 2009.

Mezi jednotlivými zeměmi EU existují v oblasti zdraví výrazné rozdíly, např.:

  • minimální úmrtností dětí do jednoho roku věku se oproti nejvyšší úmrtnosti liší pětinásobně
  • střední délka života se liší o 8 let u žen a o 14 u mužů

Ve všech zemích je nemocnost a střední délka života obyvatel silně ovlivněna například vykonávaným zaměstnáním, výší příjmu, dobou vzdělávání a etnickou příslušností.

EU usiluje o snižování nerovnosti v oblasti zdraví přímo (prostřednictvím politiky EU) a nepřímo (prostřednictvím vnitrostátních orgánů a zúčastněných subjektů).

Politiky EU

Snižovat nerovnosti v oblasti zdraví pomáhají tyto politiky EU:

Spolupráce se zeměmi EU

  • Skupina odborníků  ze zemí EU, WHO, OECD a Rady Evropy, ale i mimo ně si vyměňuje informace a osvědčené postupy týkající se nerovnosti v oblasti zdraví a poskytují podklady pro přípravu politiky.
  • Země EU mají společné cíle, mezi něž patří snížit nerovnost v oblasti zdravotních dopadů a v přístupu ke zdravotní péči (viz otevřená metoda koordinace).