Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες και ανισότητες στον τομέα της υγείας

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Commission Communication - Solidarity in Health: Reducing Health Inequalities in the EU

  1. Ελληνικά
  2. English
 
 

The Communication sets out actions that the European Commission will take to help address health inequalities including:

  • Collaboration with national authorities, regions and other bodies
  • assessment of the impact of EU policies on health inequalities to ensure that they help reduce them where possible.
  • regular statistics and reporting on the size of inequalities in the EU and on successful strategies to reduce them.
  • better information on EU funding to help national authorities and other bodies address the inequalities.

Commmunication

Citizen's Summary

Background information

Impact Assessment

Video

Consultation on the Communication